Informace ... k přechodu na nové certifikáty Celní správy (CS)

Plán přechodu na nové certifikáty Celní správy (CS)Vážení obchodní partneři,


věnujte prosím pozornost níže uvedeným postupům instalace certifikátů.


Ve čtvrtek 29.3.2018 končí platnost certifikátů Celní správy České republiky (CS ČR).


V úterý 20.3.2018 budou na webu CS vystaveny nové certifikáty Celní správy.


Od úterý 20.3.2018 14:00 bude umožněno deklarantům přechodné období pro instalaci nových certifikátů CS.
V přechodném období bude tedy umožněno šifrovat zprávy posílané Celní správě buď novým nebo starým certifikátem CS.


Zprávy směřující od Celní správy směrem k deklarantské veřejnosti budou podepisovány novým kvalifikovaným certifikátem CS od pondělka 26.3.2018 10:00 hod.


Přechodné období skončí ve středu 28.3.2018 v 11:00 hod.
Od té doby bude možno zprávy směřující od deklarantské veřejnosti směrem k Celní správě šifrovat jen novým komerčním certifikátem CS.Bližší informace najdete na webu celní správy.