Informace ... k přechodu na nové certifikáty Celní správy (CS)

Plán přechodu na nové certifikáty Celní správy (CS)
v lednu 2022Vážení obchodní partneři,


věnujte prosím pozornost níže uvedenému postupu přechodu na nové certifikáty Celní správy (CS).


V úterý 1.2.2022 končí platnost certifikátů Celní správy České republiky (CS ČR).


Na webu CS jsou vystaveny nové certifiáty Celní správy.


Od úterý 18.1.2022 8:00 hod. bude umožněno deklarantům přechodné období pro instalaci nových certifikátů CS.
V přechodném období bude tedy umožněno šifrovat zprávy posílané Celní správě buď novým nebo starým certifikátem CS.


Od pondělí 24.1.2022 10:00 hod. budou zprávy směřující od Celní správy směrem k deklarantské veřejnosti pečetěny výhradně novou kvalifikovanou pečetí CS. (Na testovacím prostředí již od čtvrtka 20.1.2022 10:00 hod.)


Přechodné období skončí ve čtvrtek 27.1.2022 v 11:00 hod.
Od té doby bude možno zprávy směřující od deklarantské veřejnosti směrem k Celní správě šifrovat jen novým komerčním certifikátem CS.