Ceník Co všechno nabízíme a kolik to stojí

PartnerLink

Aplikace PartnerLink slouží pro elektronickou komunikaci s orgány státní správy a vybranými institucemi.

Balíčky

Pro snížení vašich nákladů, výrazné zjednodušení objednávání modulů a bezstarostnou aktualizaci aplikace pro vás zavádíme nový distribuční model ve formě balíčků. Více informací a porovnání jednotlivých balíčků najdete na záložce Balíčky na stránce aplikace.

Tarif balíčku BASIC STANDARD PRO
7 900 Kč 11 000 Kč 12 200 Kč
 • Stávající zákazník obdrží při prvním nákupu slevu 30%
3 300 Kč 4 100 Kč 4 900 Kč
 • Podpora je platná 12 měsíců ode dne zakoupení
 • V ceně ja zahrnuta aktualizace aplikace a všech modulů v balíčku + telefonická podpora
 • Bližší informace k jednotlivým položkám se zobrazí po kliknutí na popis položky.

Aplikace

Aby bylo možné aplikaci plně využívat, musíte mít zakoupenou, kromě licencí na jednotlivé moduly, také licenci na samotnou aplikaci.

Počet licencí (Nová / Aktualizace)
Aplikace 1. licence2. - 5. lic.Každá další
PartnerLink 1200 Kč
950 Kč
950 Kč
500 Kč
650 Kč
350 Kč

Moduly - ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení

Moduly Cena / licenci
Důchodové pojištění ELDP 170 Kč
Nemocenské pojištění ONZ 170 Kč
Potvrzení o studiu POS 170 Kč
Příloha k žádosti o dávku NEMPRI 170 Kč
Přehled OSVČ 170 Kč
Přehled o výši pojistného PVPOJ
Normální, Opravný, Storno
500 Kč
Oznámení kvalifikovaného certifikátu 170 Kč
Hlášení zaměstnavatele o ukončení pracovní neschopnosti 170 Kč
Žádost o změnu výplaty při dočasné pracovní neschopnosti 170 Kč
Data zaměstavatelům o dočasné pracovní neschopnosti
eNeschopenky - notifikace
500 Kč
Žádost o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení N o v i n k a
SZZVPP, SZZ_OSVC_VPP, ZOSVCP
500 Kč

Portály zdravotních pojišt'oven

Sloučené balíčky modulů pro jednotlivé portály zdravotních pojišt'oven.

Zdravotní pojišt'ovna Cena / licenci
Všeobecná zdravotní pojišt'ovna
 • Ověření platnosti průkazu
 • Ověření stavu pojištění
 • Ověření stavu smlouvy
 • Oznámení o změnách v evidenci
 • Údaje o zaměstnavateli
 • Hromadné oznámení zaměstnavatele
 • Přehledy o platbě zaměstnavatele
 • Vyúčtování zaměstnavatele
1200 Kč
Portál zdravotních pojišt'oven

Vojenská zdravotní pojišt'ovna; Česká průmyslová zdravotní pojišt'ovna; Oborová zdravotní pojišt'ovna zaměstnanců bank, pojišt'oven a stavebnictví; Zaměstnanecká pojišt'ovna Škoda; Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišt'ovna

 • Hromadné oznámení zaměstnavatele
 • Vyúčtování zdravotní péče
 • Přehled plateb pojistného
1200 Kč
Zdravotní pojišt'ovna ministerstva vnitra ČR
 • Hromadné oznámení zaměstnavatele
 • Přehled plateb pojistného
950 Kč

Moduly - Ministerstvo financí

Elektronické doklady odesílané na daňový portál MF

Moduly Cena / licenci
Hlášení plátce daně o dani z příjmů vybírané srážkou 170 Kč
Kontrolní hlášení DPH 170 Kč
Daň z příjmu fyz. osob 170 Kč
Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 170 Kč
Daň z příjmu práv. osob 170 Kč
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvl. sazby 170 Kč
Oznámení o finančních účtech FACTA 170 Kč
Daň silniční 170 Kč
Daň z nemovitostí 170 Kč
Žádost podle § 35d odst. 9 zákona o daních z příjmů 170 Kč
Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů 170 Kč
Žádost o vrácení DPH/Samostatné prohlášení o upřesnění koeficientu 170 Kč
Přiznání k DPH 170 Kč
Souhrnné hlášení VIES 170 Kč
Obecná písemnost 170 Kč
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH 170 Kč
Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty 170 Kč
Přihláška k registraci pro fyzické osoby 170 Kč
Přihláška k registraci pro právnické osoby 170 Kč
Přihláška k registraci plátcovi pokladny 170 Kč
Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření 170 Kč
Následné hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření 170 Kč
Žádost o registraci smlouvy o důchodovém spoření 170 Kč
Žádost o registraci pojistné smlouvy o pojištění důchodu 170 Kč
Vyúčtování pojistného na důchodové spoření 170 Kč

BALÍČKY - Placená podpora + aktualizace (včetně modulů)

Podmínkou k zakoupení aplikace a modulů v balíčku za zvýhodněnou cenu je zakoupení podpory k danému balíčku na 12 měsíců.

Typ podpory 1. licence
Placená podpora k balíčku BASIC včetně upgradů na 12 měsíců
 • Podpora emailem
 • Podpora v diskuzním fóru
 • Podpora pomocí HelpDesku
 • Podpora v Callcentru
 • Vzdálený přístup na 3 hodiny / rok
 • Roční upgrade z internetu zdarma
3300 Kč
Placená podpora k balíčku STANDARD včetně upgradů na 12 měsíců
 • Podpora emailem
 • Podpora v diskuzním fóru
 • Podpora pomocí HelpDesku
 • Podpora v Callcentru
 • Vzdálený přístup na 3 hodiny / rok
 • Roční upgrade z internetu zdarma
4100 Kč
Placená podpora k balíčku PRO včetně upgradů na 12 měsíců
 • Podpora emailem
 • Podpora v diskuzním fóru
 • Podpora pomocí HelpDesku
 • Podpora v Callcentru
 • Vzdálený přístup na 3 hodiny / rok
 • Roční upgrade z internetu zdarma
4900 Kč

Služba je zahrnuta Služba není zahrnuta

 • Ceny jsou uvedeny za jednu licenci bez DPH 21% a jsou platné pro koncové uživatele.
 • Jedna licence aplikace se vztahuje na instalaci na jednom PC.
 • Při výpočtu ceny aktualizace se započítávají i případné vynechané verze, maximálně do ceny plné verze.
 • Sleva pro distributory při prvním prodeji balíčků 30% a při jejich prodloužení 10%.
 • Cena za licence nad 100 ks nebo pro přeprodejce bude řešena individuální dohodou.

Postline

Celní software pro práci se zprávami NCTS.

POSTLINE - Komplet

PostlLine Komplet umožňuje zakoupit aplikaci se všemi moduly (vyjma modulu ZNH) v jednom balíku za zvýhodněnou cenu.

Počet licencí (Nová / Aktualizace)
POSTLINE - Komplet 1. licenceKaždá další
KOMPLET (aplikace + všechny moduly vyjma modulu ZNH) 48000 Kč
12600 Kč
20400 Kč
12600 Kč

Moduly

Jednotlivé moduly aplikace PostLine.

Počet licencí (Nová / Aktualizace)
POSTLINE - Moduly 1. licenceKaždá další
Dovoz 7950 Kč
2200 Kč
4250 Kč
2200 Kč
Dovoz ESD 6750 Kč
1450 Kč
2900 Kč
1450 Kč
Dovoz SD 6750 Kč
1450 Kč
2900 Kč
1450 Kč
Dovoz SVP 6750 Kč
1450 Kč
2900 Kč
1450 Kč
Dovoz ZNH 12000 Kč
3000 Kč
6000 Kč
3000 Kč
ETD Odeslání / Ukončení 9600 Kč
3600 Kč
7000 Kč
3600 Kč
Vývoz 6750 Kč
1450 Kč
2900 Kč
1450 Kč
Výstup 6750 Kč
1450 Kč
2420 Kč
1450 Kč
Výstup EXS 6750 Kč
1450 Kč
2900 Kč
1450 Kč
Záruky 6750 Kč
1450 Kč
2900 Kč
1450 Kč
Tranzit přijatý 6750 Kč
1450 Kč
2900 Kč
1450 Kč
Tranzit Vydaný 6750 Kč
1450 Kč
2900 Kč
1450 Kč
Manifest 7950 Kč
2200 Kč
4250 Kč
2200 Kč

Speciální nabídka

Zákazníkům přecházejícím od konkurence nabízíme individuální slevy.

 • Ceny jsou uvedeny za jednu licenci bez DPH 21% a jsou platné pro koncové uživatele.
 • Jedna licence aplikace se vztahuje na instalaci na jednom PC.
 • Při výpočtu ceny aktualizace se započítávají i případné vynechané verze, maximálně do ceny plné verze.
 • Cena za licence nad 100 ks nebo pro přeprodejce bude řešena individuální dohodou.
 • Permanentní upgrade se účtuje na základě dohody.
 • Aktualizace jsou avizovány předem, zasílány jsou pouze na základě závazné objednávky.

Celní sklad

Aplikace CELNÍ SKLAD je software, který slouží pro komplexní správu veřejného celního skladu nebo celního skladu jednoho subjektu. Umožňuje mimo jiné na podkladech z příjmů a výdejů vyhotovit ve spolupráci s aplikací EJSD kompletní celní agendu, včetně všech zjednodušených celních postupů celních skladů. Poskytuje inventurní stavy pro kontrolu celními orgány i stavy samotného skladového hospodářství, včetně evidování zboží na pozicích skladu.

Počet licencí (Nová / Aktualizace)
Aplikace 1. licenceKaždá další
Celní sklad verze 9.5.0 12000 Kč
3000 Kč
3000 Kč
1800 Kč
  Paušální cena časového razítka
 • Ceny jsou uvedeny za jednu licenci bez DPH 21% a jsou platné pro koncové uživatele.
 • Jedna licence aplikace se vztahuje na instalaci na jednom PC.
 • Cena za licence nad 10 ks nebo pro přeprodejce bude řešena individuální dohodou.

AZS

Aplikace AZS je ucelený systém pro zpracování celní problematiky Aktivního zušlechťovacího styku, který plně spolupracuje s aplikací EJSD pro generování celních podkladů. Systém také plně podporuje elektronický přenos dat pro CÚ a elektronickou evidenci dle požadavků CÚ včetně předepsaných tiskových sestav.

Počet licencí (Nová / Aktualizace)
Aplikace 1. licenceKaždá další
AZS - Aktivní Zušlechťovací Styk 12000 Kč
3000 Kč
3000 Kč
1800 Kč
 • Ceny jsou uvedeny za jednu licenci bez DPH 21% a jsou platné pro koncové uživatele.
 • Jedna licence aplikace se vztahuje na instalaci na jednom PC.
 • Cena za licence nad 10 ks nebo pro přeprodejce bude řešena individuální dohodou.

Intrastat

Aplikace sloužící ke sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy EU při vnitrounijním obchodu. Vychází z měsíčních výkazů vyplňovaných zpravodajskými jednotkami. Velmi přehledně zpracovaná a uživatelsky příjemná grafika zpřehledňuje ovládání a vyplňování dat.

Počet licencí (Nová / Aktualizace)
Aplikace 1. licence Každá další
Intrastat 2400 Kč
1550 Kč
1800 Kč
1550 Kč
 • Ceny jsou uvedeny za jednu licenci bez DPH 21% a jsou platné pro koncové uživatele.
 • Při výpočtu ceny aktualizace se započítávají i případné vynechané verze, maximálně do ceny plné verze.
 • Jedna licence aplikace se vztahuje na instalaci na jednom PC.
 • Cena za licence nad 10 ks nebo pro přeprodejce bude řešena individuální dohodou.

Přenosy Intrastatu službou CLONET + další služby

Dávky z aplikace Intrastat je možné přenášet pomocí VAN operátora. Přenosy dat INTRASTATu pomocí VAN operátora jsou v jiné tarifní skupně než ostatní přenosy.

Zřízení služby zdarma
Paušální cena vždy za první společnost 240 Kč
Paušální cena za každou další společnost
Počet zpravodajských jednotek:2-1011-2021-3031-5051-100101 a více
Částka za jednu jednotku120 Kč 90 Kč 70 Kč 65 Kč 60 Kčdle dohody
Minimální částka1 200 Kč1 600 Kč2 300 Kč3 000 Kčdle dohody
Zásílání opravných hlášení185 Kč185 Kč185 Kč185 Kč185 Kčdle dohody
Počet přenesených souborů neomezeně
 • Po překročení lhůty dodání souborů (dle smlouvy do 6. pracovního dne v měsíci) bude účtovaná částka navýšena o 40%.
 • Pro klienty, kteří mají službu VAN operátora tarif PARTNER a vyšší, je odesílání Intrastat do deseti zpravodajských jednotek zdarma.
 • Pro přenos souborů je nutno podepsat smlouvu o přenosu citlivých dat Intrastatu.
 • Ke smlouvě bude přiloženo FSS (Formulář specifikace služeb) + instalační protokol od celního úřadu pro systém IDES.
 • Pokud se jedná o společnost, která zastupuje jiné firmy, bude přiložen i seznam zastupovaných firem včetně DIČ, adresy, emailu, kontaktní osoby, telefonní spojení.

Clonet (€VAN)

Přenosy dat službou CLONET + další služby

Typ služby ŠANCE MIKRO STANDARD PARTNER PREMIUM GOLD
0 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč

Pro nové klienty a pro aktivaci přenosů NCTS

Aktivační poplatek je jednorázová platba, která zahrnuje i následující práce:

 • Zřízení přístupu na certifikační server (RADIUS)
 • Zřízení přístupu na přístupový server (Win2003 adv. server)
 • Zřízení přístupu na datový server (SQL)
 • Komplexní software pro odesílání a přijímání dat na CÚ (SW přenos. klient)
518 Kč 978 Kč 1 725 Kč 2 990 Kč 4 599 Kč dle dohody
 • Uvedené ceny jsou měsíční.
 • Uvedené ceny jsou za připojení jednoho uživatele bez omezení počtu počítačů, na kterých jsou data vytvářena.
 • Ceny pro jednotlivé pobočky jsou řešeny jednotlivě, nebo hromadnou smlouvou.
15 ks 150 ks 460 ks 1 300 ks 3 400 ks dle dohody
 • Maximální množství, které může uživatel v konkrétním typu služby přenést v paušální ceně.
 • Údaje jsou dohledovány a vyhodnocovány poskytovatelem služby v LOG souborech.
 • Počet se týká pouze souborů odeslaných od uživatele. Na soubory přijaté se tyto limity nevztahují.
29 Kč 17 Kč 8 Kč 5 Kč 2 Kč dle dohody
 • V případě, že je v průběhu měsíce přeneseno více souborů směrem na CÚ než stanoví limit, je každý další soubor zpoplatňován stanovenou částkou.
zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
 • Platí pouze pro případ přerušení provozu služby VAN operátora na dobu 4 měsíců po vzájemné dohodě. Po uplynutí této doby bude klientovi zaslána faktura, po jejíž úhradě bude možno opět službu přerušit.
zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma
 • Automatické spuštění služby po 4 měsíčním po zastavení.
1 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč dle dohody
 • Platí pouze pro případ přerušení provozu služby VAN operátora z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany uživatele.
 • Bližší informace k jednotlivým položkám se zobrazí po kliknutí na popis položky.
 • Tarif ŠANCE je určen pro nové klienty, nelze na něj přejít z tarifu jiného!
 • V případě, že čtyři měsíce po sobě přenos souborů bude větší, než povolený limit, pak bude klient automaticky přeřazen do tarifu MIKRO a bude mu naúčtován jednorázový zřizovací poplatek 4.000 Kč Kč.

Přenosy Intrastatu službou CLONET + další služby

Aplikace INTRASTAT slouží ke sběru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy EU při vnitrostátním obchodu. Přenosy dat INTRASTATu pomocí VAN operátora jsou v jiné tarifní skupně než ostatní přenosy.

Zřízení služby zdarma
Paušální cena vždy za první společnost 240 Kč
Paušální cena za každou další společnost
Počet zpravodajských jednotek:2-1011-2021-3031-5051-100101 a více
Částka za jednu jednotku120 Kč 90 Kč 70 Kč 65 Kč 60 Kčdle dohody
Minimální částka1 200 Kč1 600 Kč2 300 Kč3 000 Kčdle dohody
Zásílání opravných hlášení185 Kč185 Kč185 Kč185 Kč185 Kčdle dohody
Počet přenesených souborů neomezeně

Software třetích stran

Umožňujeme odesílání dávek vytvořených i v jiných aplikacích pro Intrastat.

 • Po překročení lhůty dodání souborů (dle smlouvy do 6. pracovního dne v měsíci) bude účtovaná částka navýšena o 40%.
 • Pro klienty, kteří mají službu VAN operátora tarif PARTNER a vyšší, je odesílání Intrastat do deseti zpravodajských jednotek zdarma.
 • Pro přenos souborů je nutno podepsat smlouvu o přenosu citlivých dat Intrastatu.
 • Ke smlouvě bude přiloženo FSS (Formulář specifikace služeb) + instalační protokol od celního úřadu pro systém IDES.
 • Pokud se jedná o společnost, která zastupuje jiné firmy, bude přiložen i seznam zastupovaných firem včetně DIČ, adresy, emailu, kontaktní osoby, telefonní spojení.

Aplikace Cena
Clonet zdarma
 • Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
 • Zkušební doba je bezplatně poskytována do konce měsíce, kdy byla služba zřízena (mimo kategorii Gold - smluvní).
 • Možnost projednání služby na konkrétním celním úřadě a realizace "na klíč".
 • Nabízíme možnost sjednání individuální ceny nejen pro klienty s rozšířenými požadavky na dodávku služeb pro více poboček, dodávku digitálních podpisů, servisních zásahů apod.

DPH Sender

Komuničkační modul daňové odpovědi.

Počet licencí (Nová / Aktualizace)
Aplikace 1. licence
DPH Sender 850 Kč
450 Kč
 • Ceny jsou uvedeny za jednu licenci bez DPH 21% a jsou platné pro koncové uživatele.
 • Jedna licence aplikace se vztahuje na instalaci na jednom PC.
 • Cena za licence nad 10 ks nebo pro přeprodejce bude řešena individuální dohodou.

Podpisový klíč

Již 18 let úspěšně působíme jako mobilní registrační autorita I.CA a vydáme komerční i kvalifikované podpisové certifikáty, jak na naší pobočce v Kladně, tak i u zákazníka kdekoliv v republice.

Služby mobilní CA Cena
Cestovní náhrady / km 14 Kč
Hodinová sazba 1000 Kč
Čas strávený na cestě (mimo Kladno) / hod 550 Kč
Certifikáty Cena
Kvalifikovaný certifikát pro ePodpis 451 Kč
Kvalifikovaný certifikát pro elektronickou pečeť 710 Kč
Komerční certifikát 375 Kč
Certifikát TWINS 451 Kč

Časová razítka

Paušální cena časového razítka je daná odebraným množstvím časových razítek v měsíci.

V případě zájmu o cenovou nabídku na zřízení časových razítek neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení.

Služba - Správa certifikátů

Ceny jsou včetně prvnotního nákupu certifikátů a jsou odstupňované dle počtu certifikátů uvedených ve smlouvě a způsobu vytvoření prvotních certifikátů.

Počet certifikátů Cena / rok
1 certifikát 1700 Kč
2 certifikáty 2576 Kč
3 certifikáty 3451 Kč
4 certifikáty 4327 Kč
5 certifikátů 5202 Kč
6 certifikátů 6077 Kč
7 certifikátů 6953 Kč
8 certifikátů 7828 Kč
 • Cena za více jak 8 certifikátů bude řešena individuální dohodou.
  V ceně je zakoupení certifikátu, servis a následně i jeho obnova.
  Nastavení certifikátů do našich softwarů ZDARMA.
  Nastavení certifikátů do jiných portálů VS a jiných softwarů DOHODOU.
  Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% a jsou platné pro koncové uživatele.

Služba - Správa certifikátů (vlastní certifikáty)

Ceny jsou pro zákazníky, kteří nemají prvotní certifikát od NZ Servisu.
Ceny jsou odstupňované dle počtu certifikátů uvedených ve smlouvě a způsobu vytvoření prvotních certifikátů.

Počet certifikátů Cena / rok
1 certifikát 1100 Kč
2 certifikáty 1700 Kč
3 certifikáty 2300 Kč
4 certifikáty 2900 Kč
5 certifikátů 3500 Kč
6 certifikátů 4100 Kč
7 certifikátů 4700 Kč
8 certifikátů 5300 Kč
 • V ceně není zahrnuta cena za nákup samotného certifikátu.
  Cena za více jak 8 certifikátů bude řešena individuální dohodou.
  V ceně je servis prodloužení certifikátu a následně i jeho obnova.
  Nastavení certifikátů do našich softwarů ZDARMA.
  Nastavení certifikátů do jiných portálů VS a jiných softwarů DOHODOU.
  Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% a jsou platné pro koncové uživatele.

Dodatečné služby

Servisní zásahy

Servisní zásahy pro servery - instalace, nastavení, optimalizace, atd. 1 600 Kč / hod
Servisní zásah - naše produkty (software) 1 200 Kč / hod
Servisní zásah - ostatní (právní subjekt) 1000 Kč / hod
Servisní zásah - ostatní (nepodnikatel) 600 Kč / hod

Servisní zásahy - příplatky

Příplatek za neplánovaný výjezd v den objednání 1) 30 %
Příplatek za servis v době od 16.00-22.00, 06.00-08.00 50 %
Příplatek za servis v době od 22.00-06.00, v sobotu, v neděli 100 %

Cestovné

Cestovné po Kladně (jednotná sazba) 100 Kč
Cestovné mimo území Kladna (tam + zpět) 14 Kč / km
Čas strávený na cestě (mimo Kladno) / hod 550 Kč / hod

Školení a konzultace

Školení u zákazníka 1 600 Kč / hod
Školení u zákazníka více než 2 osoby 1200 Kč / osobu / hod

Programování

Zakázkový vývoj Individuální dle domluvy

Ostatní

Distribuční poplatek 500 Kč / zásilka
 • Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
 • Hodinová sazba se počítá pro každou započatou hodinu.
 • 1) Nevztahuje se na zákazníky s uzavřenou servisní smlouvou.