Popis produktu

Jste podnikatel a potřebujete komunikovat s úřady státní správy?
Jste lékař a potřebujete komunikovat se zdravotními pojišťovnami?
Jste právník a potřebujete komunikovat se soudy?

Naše společnost již více než 20 let úspěšně působí jako mobilní registrační autorita První certifikační autority, a.s. (I.CA - www.ica.cz) a pobočka pro Středočeský kraj. Poskytujeme komplexní služby v oblasti vydávání certifikátů pro elektronickou komunikaci.

Na naší provozovně v Kladně, tak i u zákazníka, kdekoliv v České republice nebo na Slovensku, poskytujeme následující služby:

 • vydávání všech typů certifikátů - kvalifikované, komerční, TWINS, ePečeť…
 • prodej HW pro bezpečné uložení certifikátů
 • služby mobilní registrační autority - tvorba certifikátů přímo u Vás v kanceláři nebo provozovně
 • registrace certifikátů pro komunikaci s úřady
 • registrace pro pojišťovny
 • služby spojené s prodloužením certifikátů

První certifikační autorita, a.s. (I.CA) je v současnosti největším poskytovatelem komplexních služeb vydávání a správy certifikátů v České republice a na Slovensku. Hlavní náplní společnosti je zajišťování činností bezprostředně souvisejících s poskytováním služeb certifikační autority a časové autority.

I.CA, jako první v České republice, získala v roce 2001 osvědčení pro výkon činnosti akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb ve smyslu zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu. V roce 2006 získala akreditaci také pro vydávání kvalifikovaných systémových certifikátů a kvalifikovaných časových razítek a rovněž akreditaci pro vydávání kvalifikovaných certifikátů a pro poskytování služby časové autority na Slovensku.

Účinností nařízení EU č. 910/2014 o elektronické identifikaci a službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu (eIDAS) se I.CA stala kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru v rámci EU.

Komplexní služby

Cílem naší společnosti je zajistit komplexnost služeb, proto vystavením elektronických podpisů naše práce nekončí. Nabízíme rovněž konzultace o možnostech zavedení jednotlivých typů podpisů, jejich využití i v jiných oborech, řešení bezpečnostní otázky v souvislosti se zaváděním elektronických podpisů do praxe a v neposlední řadě pak možnost využití elektronického podpisu v projektu NCTS a projektech při komunikací s orgány státní správy a zdravotními pojišťovnami.

Související odkazy

 • POSTLINE

  POSTLINE celní

  Softwarové řešení pro zajištění služeb celní deklarace

 • PartnerLink

  PartnerLink komunikační

  Nástroj pro elektronickou komunikaci s orgány státní správy a portály zdravotních pojišťoven.