Popis služby

Aplikace AZS je ucelený systém pro zpracování celní problematiky Aktivního zušlechťovacího styku, který plně spolupracuje s aplikací POSTLINE pro generování celních podkladů. Systém také plně podporuje elektronický přenos dat pro CÚ a elektronickou evidenci dle požadavků CÚ včetně předepsaných tiskových sestav.

Aplikace AZS (aktivní zušlechťovací styk) naprogramovaný v MS ACCESS je samostatným programem, tzn. že může plnohodnotně pracovat i bez programu POSTLINE. Program AZS je již od začátku koncipován s ohledem na bezpečnost dat v síťovém prostředí a proto je programován pouze pro prostředí MS SQL 7.0 a vyšší. V případě, že zákazník uvedenou platformu nepoužívá, dodáváme s programem distribuční modul MS SQL 7.0 a vyšší zdarma.

Klíčové prvky aplikace AZS
  • Program AZS pracuje výhradně s SQL serverem.
  • Obsahuje všechny evidence a doklady požadované CÚ v rámci jednoho rozhodnutí, zejména :
  • evidence stavu po příjmech (dokladech JCD)
  • rozpiska v tištěné i elektronické podobně
  • podklady pro evidenci odpisů a tvorbu vývozních dokladů
  • tvorba dovozních dokladů přímou vazbou z aplikace POSTLINE
  • Při zpracování více klientů nebo více rozhodnutí program umožňuje za provozu přepínat více databází (více databází na jednom nebo více SQL serverech)
  • Program má na příjmu přímo integrován ZCP v podobě dávky SCP (.PEI)
  • Program umožnuje integraci s jinými SW využitím vstupu a výstupu dat ve formátu csv
  • Program obsahuje pomocný číselník materiálů pro příjmy a číselník rozpadů výrobků pro výdeje