Popis aplikace

Intrastat je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými zeměmi Evropské unie při vnitrounijním obchodu, který vychází z měsíčních výkazů vyplňovaných zpravodajskými jednotkami.

Zpravodajskou jednotkou se rozumí právnická nebo fyzická osoba, které vznikla povinnost poskytovat do Intrastatu údaje o zboží odeslaném nebo přijatém v rámci vnitrounijního obchodu a která je osobou povinnou k DPH (osobou povinnou podávat daňové přiznání k DPH).

Pro zpracování dat Intrastatu jsme pro Vás připravili profesionální řešení – aplikaci Intrastat. Program umožňuje kompletní evidenci jednotlivý případů a hlášení, umožňuje vytvářet všechny typy hlášení statistického výkazu (Příjem, Odeslání, Oprava, Negativní). V programu dále můžete využít plně nastavitelných importních můstků, které umožní načíst data z Vašich účetních systémů a tím výrazně zjednodušit a urychlit zpracování dat Intrastatu. Součástí programu je možnost tisku sloučeného i nesloučeného výkazu, přehledu předchozí evidence a statistiky. V rámci zpracování hlášení program Intrastat umožňuje slučovat stejné položky dle předepsaných kritérií. Další, pro některé klienty velice důležitou výhodou je, že v programu Intrastat máte možnost zpracovávat statistická hlášení pro libovolný počet zpravodajských jednotek.

Aplikace Intrastat je plně kompatibilní s celní aplikací InstaDesk a InstatOnline, pomocí nichž je možné hlášení odeslat.

Klíčové prvky aplikace Intrastat
 • kompletní evidence jednotlivých případů a hlášení
 • možnost vytváření všech typů hlášení statistického výkazu
  • příjem
  • odeslání
  • negativní
  • oprava
 • plně nastavitelné importní můstky
  • import z formátů ASCII, CSV
  • plně kompatibilní s IDES formátem
 • nastavitelné profily, které vám zjednoduší práci při vyplňování hlášení
 • možnost vygenerování sloučeného, ale i nesloučeného hlášení
 • tiskové sestavy – Přehled předchozí evidence a statistiky hlášení
 • vlastní číselník kódů, který umožní vaše interní čísla převézt na nomenklatury
 • kontrolní a opravné mechanizmy, které vám umožní zkontrolovat správnost vyplnění hlášení
 • funkce Rozpuštění dopravného, kde můžete rozpustit dopravné pro fakturovanou nebo statistickou cenu, a to podle hmotnosti, případně ceny
 • rozšířené funkce pro přepočty z cizí měny
Pro odesílání zpracovaných hlášení Vám nabízíme naši službu zasílání dat, která Vám zajistí nejen odeslání souborů na statistický úřad, ale i dodatečnou kontrolu hlášení, odborné konzultace a pomoc při jednání s celní správou. Uvedená služba je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.